www.bulgur.se


Om företaget

Scandinavian Bulgur AB är ett svenskägt företag beläget i Södertälje. Framställning av bulgur sker i en nybyggd fabrik, som är unik i sitt slag inom Europa.

Ägarstrukturen inom företaget är aktörer på den privata marknaden av nationell och internationell spannmålshandel. Forsbecks AB och Spannfod AB utgör huvudägarna. Familjen Önder, som kommer från Turkiet, utgör också en av delägarna. Här finns således både kunskap och tradition samt de rätta kanalerna för inköp av durumvete, vilket utgör råvaran vid framställningen.

Så här långt har den huvudsakliga tillverkningen gått på export. De stora kundgrupperna är fortfarande konsumenter med ursprung från främre Asien, som Turkiet, Syrien och Libanon. Även vi i Skandinavien har fått upp ögonen för bulgur. Bulgur är nyttigt och det går snabbt att tillreda. Idag finns produkten representerad hos samtliga kedjor inom dagligvaruhandeln.

Vårt eget varumärke på bulgur är Duve. Dessutom legotillverkar vi bulgur åt bl.a. Frebaco, vilka är en av de större aktörerna på marknaden.

Söker ni en samarbetspartner för tillverkning av bulgur, är vi ert givna alternativ, såväl pris- som kvalitetsmässigt.

© 2004 Spannfod AB | Quadrat Media
Tillverkning:
Scandinavian Bulgur AB | Brännarevägen 6 | 151 55 Södertälje
Tel 08-550 10 600 | Fax 08-550 10 696

Försäljning och marknadsföring:
Spannfod AB | Box 20 | 178 21 Ekerö | Tel 08-20 20 50
Fax 08-21 25 10 | info@spannfod.se | www.spannfod.se